Ryggens fiskevårdsområde

Längsta fisken - fisketävling

Fisketävling om längsta fisk under tiden 1 juli 2016 t.o.m. 30 juni 2017.

Intresserade uppmanas att på ett trovärdigt sätt dokumentera anmälda fångster med bilder, gärna ihop med tumstock, måttband eller annat för ändamålet lämpligt intyg.

Exempel på bild: Näbbgädda, 51 cm fångad av Lars Samuelssons pojkar i Fiskebäckskil.

ENDAST SPÖFISKE ÄR TILLÅTET.Ange fångstdag, klockslag, drag (gärna bild), fångstplats och längd.

 

Maila ditt bidrag till: l.samuelsson@hotmail.com, morelliryggen@hotmail.com eller rolf.karlsson@bahnhof.se

 

Aktuell ledare:

Tomas Engvall, en öring fångad på gigg.

Längd 780 mm, Vikt 5.5 kg, Fångstdag 2016-08-24 kl. 16.30

Gå med i våran facebook grupp:

Ryggens FVOF

Kräftfisket 2016

Här kommer lite info från styrelsen.

Kräftfisket är även detta år vid två tillfällen. 11/8 och 9/9 kl. 17.00. 20 fångstenheter och minimimått 10 cm. Skicka gärna in bilder till hemsidan på lyckat fiskefänge.

OBS! Holmsjön, bäcken från Holmsjön och Vargsjön är att betrakta som pestsmittat.

 

Styrelsen

======================================================================================================================

 

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde