Ryggens fiskevårdsområde

Styrelsen Ryggens FVO

Ordförande

Lars Samuelsson Ornäsgatan 22, 791 62 Falun 070-678 58 21 l.samuelsson@hotmail.com

Vice ordförande

Örjan Eriksson Landa 10, 783 93 St Skedvi 0225-404 29, 070-351 43 17 rigmor.eriksson@hotmail.com

Sekreterare

Mats O Morell Stapelvägen 8, 791 44 Falun 023-324 65, 370 93, 070-535 55 41 morelliryggen@hotmail.com

Kassör

Sven Kock Ryggen 690, 791 96 Falun 023-371 17, 070-311 53 87 sveniryggen@hotmail.com

Övriga

Hans Olofsson Ingarvshyttan 16, 783 92 St Skedvi 0225-420 97, 070-395 91 84

Rolf Karlsson Lindåkersvägen 13A, 784 60 Borlänge 070-49 39 455 rolf.karlsson@bahnhof.se

Erik Wänn Ryggen 620, 791 96 Falun 023-370 03, 070-686 62 45

Suppleanter

Mikael Lindström Krondiksvägen 7, 791 61 Falun 023-260 61, 070-290 15 87 micke@dstab.se

Dan Lindblom Stora Gatan 2, 722 09 Västerås 021-24452, 070-5582025 dan.d.lindblom@telia.com

Övrig reurs

Stig Ericson Ryggen 564, 791 96 Falun 023-371 45, 070-539 91 84 stige.ryggen@telia.com

Valberedning

Urban Ericson 023-37041, 0731-538200 urbanericson@gmail.com

Anders Wahlström Skånegatan 76, Stockholm 070-5856896

Johan Andersson 070-66777924 j.anderszon@gmail.com

Revisorer

Per Häggberg Åsgatan 74A, 791 72 Falun 070-3979827 per.haggberg@gmail.com

Göran Halvarsson Flogstavägen 168, 752 72 Uppsala 023-37010/070-3109640 halvan.168@bredband.net

Suppleant

Per Nordahl Varggårdsvägen 20, 791 74 Falun 070-3754965 pernordahl1@hotmail.com

 

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde