Fiskebestämmelser

Ryggens FVOF

Fiskebestämmelser 2018/2019

För allt fiske inom området enligt separat anslagen karta krävs fiskekort enligt nedan:

Fiskekort för allmänheten

 

Fiske får bedrivas inom hela området med ett handredskap per person, alternativt 10 angeldon eller isfiskespön. Priset är 300 per vecka för familj eller 80 kronor per dygn. Fiske får inte bedrivas med mjärde, nät eller andra fasta redskap. Det är inte tillåtet att medföra båt, flytring eller annat hjälpmedel, inte heller att medföra betesfisk från annat vattendrag. Detta p.g.a. risken för kräftpestsmitta. Kräftfiske är förbjudet. Observera att Djuptjärn, Fäbodsjön, Vargsjön, Lottbosjön och bäcken från Holmsjön är att betrakta som smittat av kräftpest!

Tre laxöringar får maximalt fångas per dygn per fiskekort!

 

Ortskort och fiskerättsbevis

 

Ortskort kan lösas av fast och sommarboende runt respektive sjö. Kortet är bundet till familj på varje fastighet. Priset är 400 kronor per år. Gäller då flera familjer på samma fastighet. Fiskerättsbevis löses av fiskerättsinnehavare för 250 per år. Korten gäller för allt fiske inom området. Även för ortskortinnehavare gäller maximalt tre laxöringar per dygn.

 

Kräftfiske

 

Kräftfiske för behöriga, dvs innehavare av ortskort eller fiskerättsbevis enligt ovan är för 2018 tillåtet från den 10 augusti kl 1700 under ett dygn med maximalt 20 fångstenheter. Fisket skall bedrivas inom eget skifteslag eller i anslutning till egen tomt. Allmänna strandområden är reserverat för bybor utan egen naturlig strandanknytning. Minimått 9 cm från huvud till stjärt. Fiske är under 2018 även tillåtet under ett dygn från kl 1700 den 8 september. Minimimått 10 cm. I övrigt samma regler som ovan. Observera att fiske endast får bedrivas med max 20 enheter per fastighet, oavsett hur många familjer som bebor eller kort som är lösta på fastigheten. Tänk på att det är förbjudet att medföra betesfisk från annat vatten!

 

Märkning

 

Alla flöten skall märkas med namn, telefonnummer, eller i Ryggen, med medlemsnummer i Ryggensjöföreningen. Om syren eller andra fasta markeringar görs, skall bojen märkas med vad som är markerat. Omärkta redskap kommer att beslagtas och överlämnas till polisen.

 

Nätfiske

 

Nätfiske får bedrivas av behöriga med maximalt fyra nät, varav högst två får ihopkopplas och där varje nät får vara max 30 meter.

 

Fiskekort

 

Fiskekort till allmänheten säljes av CircleK i Hofors 0290-208 65, Visthusboden St Skedvi 0225-27 00 75, Jaktia Falun 023-218 55, samt online via ifiske.se.

 

Förutom fiskekort säljer även Kristian Sylwan 070-745 81 44, Stig Ericson 023-371 45, Sven Kock 023-371 17, Rolf Karlsson 070-493 94 55 samt Mats O Morell 070-535 55 41 ortskort och fiskerättsbevis.

 

Vid frågor kontakta ordf Lars Samuelsson 070-678 58 21, sekr Mats O Morell 070-535 55 41 tillika fisketillsyningsmän, eller övriga tillsyningsmän Erik Wänn 070-688 62 45 eller Bengt Eriksson 073-774 93 73.

Stämmoprotokoll finns tillgängligt vid huvuddelen av försäljningsställena samt på anslagstavlor inom området

 

Styrelsen vill gärna ha fiskerapporter av all slags fisk och för våra ortsbor, även kräftor, helst via vår mail, l.samuelsson@hotmail.com, morelliryggen@hotmail.com eller rolf.karlsson@bahnhof.se

 

 

 

Välkommen till en trevlig fiskeupplevelse, var rädd om vår vackra natur!

 

Styrelsen Ryggens FVOF.

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde