Fiskekort

Ryggens FVOF

Fiskekort

Fiskekort till allmänheten säljes av CircleK i Hofors 0290-208 65, Visthusboden St Skedvi 0225-27 00 75, Jaktia Falun 023-218 55, samt online via ifiske.se.

 

Förutom fiskekort säljer även Kristian Sylwan, 070-745 81 44, Stig Ericson 023-371 45, Sven Kock, 023-371 17,

Rolf Karlsson 070-493 94 55, samt Mats O Morell, 070-535 55 41 även ortskort och fiskerättsbevis.

 

Vid frågor kontakta ordf Lars Samuelsson, 070-678 58 21, sekr Mats O Morell, 070-535 55 41 tillika fisketillsyningsmän,

eller övriga tillsyningsmän Erik Wänn, 070-688 62 45, eller Bengt Eriksson, 073-774 93 73.

 

Fiskestämmoprotokoll finns tillgängligt vid huvuddelen av försäljningsställena samt på anslagstavlor inom området och på denna hemsida på menyn förening och årsmöte.

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde