Fiske

Ryggens FVOF

Fiskevårdsområdet omfattar

bla. Sjöarna Ryggen, Bosjön, Fäbosjön, Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön, Häglingen, St. Sågsjön och Ålängen samt ett antal tjärnar.

Kända förekommande fiskarter i Ryggen är siklöja, mört, abborre, gädda, lake, elritsa samt inplanterad öring som ej reproducerar sig.

Fiskbeståndet bedöms som konstant.

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde