Kräftskötselområdet Ryggen

Ryggens FVOF

Kräftskötselområdet Ryggen

Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan för

flodkräftbestånden i

Ryggens Fiskevårdsområdesförening 2013-2016

Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland, www.hushallningssallskapet

 

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan?

Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare, myndigheter mm att aktivt arbete med bevara och utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt bygger på frivillighet och man förpliktigar inget med att ingå i kräftskötsel- området, däremot markerar men en stark vilja med att bevara och utveckla flodkräftorna.

Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat område där flodkräftor förekommer och har mycket goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske efter flodkräftor. En förvaltningsplan är ett nödvändigt verktyg för att fiskerättsägare och fvof ska kunna sköta och utveckla sina kräftvatten på ett biologiskt och professionellt sätt. Planen främjar ett aktivt och lokalt anpassat kräftfiskevård- och utvecklingsarbete som leder till att framtida insatser i fiskevårdsområdet blir kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga och ger ett större utbyte. Ett starkt flodkräftbestånd eller utveckling av dammodling kan också leda till utveckling av närings-verksamhet.

 

Kräftskötselområdet Ryggen

Ryggens fvof har med berörda fiskerättsägarna och ortsbor gått samman och bildat ”Kräftskötselområdet

Ryggen” för att gemensamt bevara och att förbättra de bestånd av flodkräftan (Astacus astacus) som finns i fiskvårdsområdesföreningens vatten Ryggen, Ålängen, Vettingsån, Bosjön, Stora Sågsjön, Sågån, Djuptjärn, Fäbodsjön, Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön och Häglingen.

Denna förvaltningsplan är unik och speciellt framtagen för Ryggens fvof. I samband med framtagandet av planen har intervjuer/dialog gjorts med representanter i styrelsen, framförallt ordf. Lars Samuelsson, Örjan Eriksson och sekreterare Mats O. Morell. Övrig information som ligger till grund för planen presenteras i källförteckningen.

 

Klicka här för att läsa hela förvaltningsplanen

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde

Foto:Tomas Jansson

En stor del av Ryggens stränder utgörs av sten som utgör mycket goda biotoper för kräftor.

 

Foto:Tomas Jansson