Minkfällor

Ryggens FVOF

Minkfällor

Föreningen har 10 st minkfällor för utlåning.

Vill du låna en minkfälla så ta kontakt med

Lars Samuelsson 070-678 58 21

eller Rolf Karlsson 070-493 94 55

 

Så här gillrar du fällan

Fällan har en plåtprofil på taket till skydd för dragfjädern. Vik upp plåtprofilen och för spännarmen bakåt som som figur 1 visar. Ta loss sidoluckan. Lyft upp slagplattan mot taket. Se till att gillerstickan blir fritt hängande framför slagplattan (figur 2). Säkra slagplattan genom att sticka in säkringssprinten genom hålen i sidorna. (figur 3)

Kolla att dragwiren ligger rätt i linhjulet. Spänn dragfjädern genom att pressa spännarmen tillbaka neråt mot taket tills den låser sig (figur 4). Tryck upp slagplattan ända mot taket. Gillerstickan har en trekantig ögla upptill. Placera gillerstickan mot slagplattan så att öglan kommer under den. Gillerstickan vill i detta läge slå framåt. Lyft upp trampplattan och lås gillerstickan mot trampplattans framkant (figur 5).

Så länge du har säkringssprinten kvar finns ingen risk att du klämmer några fingrar.

Figur 5 visar fällan gillrad och säkringssprinten borttagen. Då trampplattan belastas och trycks ner slår gillerstickan framåt. Öglan frigörs från slagplattan och fällan slår igen. När fällan gillras för fångst ska sidoluckan sättas tillbaka. (figur 6). OBS! Kom ihåg att sätta i sprinten när ni betar om.

Fällan dödar med slagplattan som med stor kraft träffar djuret över ryggen och pressar ihop kroppen mot golvet. Hela cirkulationssystemet med hjärta och lungor kollapsar direkt.

 

Vad ska man använda för bete

Fågeldun, ägg, torkad fisk och det allra bästa lukten av en annan mink. Du kan också använda färsk eller fryst fisk men då måste du byta bete ofta för minken gillar inte rutten mat.

 

Luktkörtlar från mink, som krossas i parafinolja.

När du tagit första minken så tar du reda på luktkörtlar. Lägg körtlarna i en flaska och fyll sedan på med parafinolja. Krossa körtlarna med en träpinne och rör om.. Rör om. och låt stå över natten. Lägg färdiga oljan i en sprutkanna. Applicera i fällan. Honmink & hanmink olja i olika fällor. Fördel med oljan är att den inte ruttnar.

 

Placering av fällan

Lägger inte ner någon större energi på att kamuflera fällorna. Sätter dem under en yvig buske mågon meter från sjökanten, bakom en läm som lutas mot en sjöbod eller i sjökanten mellan några stenar.

 

Lycka till

 

Jag har satt ut fällorna i strandkanten där jag sett mink eller där jag tror att dom kommer att passera. Jag har tagit 7 st minkar på två år. Det man kan göra i tillägg är att lägga på några kvistar över fällan. Som bete har jag använt färsk fisk.

Foto: www.fotoakuten.se

 

Mink

Mustela vison (lat)

Minken tillhörde inte ursprungligen den svenska faunan. Oftast ser man minken i anknytning till vatten. Minken är anpassad till ett liv både i vatten och på torra land. Arten ses som ett hot mot flera av våra inhemska arter, främst markhäckande fåglar och kräftor.

 

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde