Ryggens Fiskevårdsområde
Minkfällor

Minkfällor

Här hittar du information om de minkfällor som Ryggens FVOF äger. Både hur du lånar fällor, hur du gillrar dem, hur du väljer bete samt vart du bör placera dem.

Låna minkfällor

Ryggens FVOF har minkfällor för utlåning. Behöver du låna minkfällor eller har du frågor kring fällorna så hittar du kontaktuppgifter på Kontakta Oss.

Hur fällorna fungerar

Fällorna fungerar så att de dödar minken med en slagplatta som med stor kraft träffar djuret över ryggen. Detta pressar då ihop kroppen mot golvet och hela cirkulationssystemet med hjärta och lungor kollapsar direkt.

Val av bete

Som val av bete till fällorna kan du använda fågeldun, ägg, torkad/färsk/fryst fisk eller det allra bästa betet, lukten av en annan mink. Men var uppmärksam på att byta ut betet ofta då minken inte tycker om rutten mat.


OBS! Kom ihåg att sätta i sprinten när ni betar om.

Göra egen minkolja

När du tagit första minken så tar du reda på dess luktkörtlar. Lägg körtlarna i en flaska och fyll sedan på med parafinolja. Krossa körtlarna med en träpinne och rör om ordentligt och låt stå över natten. Lägg den färdiga oljan i en sprutkanna och applicera i fällan. Använd honmink- och hanmink-olja i olika fällor. Fördel med oljan som bete är att den inte ruttnar.

Placering av fällan

Lägg inte ner någon större energi på att kamouflera fällorna. Sätt dem under en yvig buske någon meter från sjökanten, bakom en läm som lutas mot en sjöbod eller i sjökanten mellan några stenar.

Exempel på placering.

Gillra fällorna

Har du lånat fällor från oss kan du läsa instruktionerna om hur du gillrar dem här.

Steg 1

Fällan har en plåtprofil på taket till skydd för dragfjädern. Vik upp plåtprofilen och för spännarmen bakåt som som Figur 1 visar.

Figur 1.

Steg 2

Ta loss sidoluckan. Lyft upp slagplattan mot taket. Se till att gillerstickan blir fritt hängande framför slagplattan, se Figur 2.

Figur 2.

Steg 3

Säkra slagplattan genom att sticka in säkringssprinten genom hålen i sidorna, se Figur 3.

Figur 3.

Steg 4

Kolla att dragwiren ligger rätt i linhjulet. Spänn dragfjädern genom att pressa spännarmen tillbaka neråt mot taket tills den låser sig, se Figur 4.

Figur 4.

Steg 5

Tryck upp slagplattan ända mot taket. Gillerstickan har en trekantig ögla upptill. Placera gillerstickan mot slagplattan så att öglan kommer under den. Gillerstickan vill i detta läge slå framåt. Lyft upp trampplattan och lås gillerstickan mot trampplattans framkant, se Figur 5.


Så länge du har säkringssprinten kvar finns ingen risk att du klämmer några fingrar.

Figur 5 visar fällan gillrad och säkringssprinten borttagen. Då trampplattan belastas och trycks ner slår gillerstickan framåt. Öglan frigörs från slagplattan och fällan slår igen.

Figur 5.

Steg 6

När fällan gillras för fångst ska sidoluckan sättas tillbaka, se Figur 6.

Figur 6.