Ryggens Fiskevårdsområde
Om Oss

Om Oss

Här kan du hitta information om Ryggens FVO och FVOF.

Historia

Ryggens Fiskevårdsområdesförening bildades 1998. Efter många och långa diskussioner mellan de i området ingående kommunerna, Falun, Hedemora och Säter kom en fiskerättsägandeutredning i gång i mitten av 90-talet. Lantmäteriet fann drygt 700 fiskerättsägare inom det tänkta området.


Från länsstyrelsens sida var det naturligt att tillfråga den sedan många år tillbaka, verkande, Ryggens fiskevårdsförening, om deltagande i planering och utredningsarbete. Arbetsnamnet under utredningen blev också RFVOF.

Varför bildades området?

Naturvårdsverket hade ett uppdrag från regeringen om att verka för att samtliga vatten där fiske kan utövas, skall vara åtkomliga för allmänheten. I uppdraget ingick att via länsstyrelserna dela in landet i mindre enheter, fiskevårdsområden, där fiskerättsägarna genom områdesstyrelser fritt kan bestämma hur fisket skall bedrivas.


Som grund till stadgar för områdesföreningarna ligger några av länsstyrelsen formulerade paragrafer. Dessa paragrafer är allmängiltiga för hela landet. Föreningarna ges utöver detta ett stort utrymme att själva besluta om stadgar i övrigt. Krav finns på att områdesföreningen skall tillhandahålla och försälja fiskekort till fiskerättsägare, ortsbefolkning och allmänhet. Inom föreningen skall finnas personer som kan utöva tillsyn över att föreningens beslut om fiskets bedrivande efterlevs.


Intäkterna från fiskekortsförsäljningen går oavkortat tillbaka till förbättringar för fiskets bedrivande. 

Bra att veta

  • För att se hur Ryggens FVO ser ut, vilka sjöar som ingår och hur du kommer hit, gå till Hitta Hit.
  • I Ryggens FVO krävs det att man har fiskekort eller annat fiskebevis för att fiska, samt att reglerna som gäller följs.
  • Vill man läsa de stadgar som Ryggens FVOF har eller läsa protokollen från årsmötena så gå till Stadgar eller Årsmöten.
  • Vill du komma i kontakt med någon i föreningen, gå till Kontakta Oss för att hitta kontaktinformation.